טופס הסכמה לטיפול בהסרת שיער


בטכנולוגיית SHR


​​​​
*
*
*
*
אודות הטיפול : 

טיפול הסרת שיער המתבצע באמצעות טכנולוגיות SHR המאשרת חימום הדרגתי של זקיק השערה והרקמה לאורך זמן ותוך כדי תנועה 

תאום ציפיות : 
התוצאות הקליניות של הטיפול עשויות להשתנות מאדם לאדם בהתאם לתכונותיו הפזיולוגיות, גילו ומינו ובהתאם לצמב המטופל. מסיבות אלו לא ניתן לחזות במדויק את מספר הטיפולים הנדרשים להשגת תוצאה אופטימלית ולכן  מספר הטיפולים הנדרשים שונה בין אדם לאדם. 

מהלך הטיפול ותהליך ההחלמה : 

תיתכן אי נוחות מסוימת, חום, עקצוץ או כאבים במהלך הטיפול.
תיתכן הופעת אדמומיות (erytema) ו/או גרד אשר יחלפו, בדרך כל, כיום עד יומיים לאחר הטיפול. 
תהליך החלמת העור עשוי להימשך מספר ימים עד מספר שבועות במקרים חריגיםץ
לעיטים נדירות, תופיע באזור המטופל תגובת רגישות יתר, שתתבטא בנפיחות או בצקת, שלפוחיות, כוויה שטחית, גלדים,חבורות זמניות, תגובות אלרגיות והופעת פצעונים אשר יחלפו תוך מס' שעות/ימים עם ו/או בלי קבלת טיפול מתאים במקרים של תגובת רגישות יתריש לפנות לאבחון וטיפול רפאוי.
עלולים להיות שיוניים זמניים בגוון העור באזור שטופל. שינויים אלו חולפים לרוב תוך מס' שבועות- חודשים מתום הטיפול. 

הצהרת המטופל/ת 

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הובאו לפני והוסברו לי כל הסיכונים, תופעות הלוואי והסיבוכים הכרוכים בטיפול כמפורט להלן. ידוע לי כי הטיפול יעשה ע"י מטפלת מוסמכת ובעלת ניסיון. 
הוסברה לי מהות הטיפול ואני מבין/ה שהטיפול הינו אסתטי. כמו כן, הוסברה לי האפשרות שמטרת הטיפול לא תושג במלואה או לא תושג כלל (במקרים נדירים) 
אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ביטאתי את בקשתי וציפיותיי לטיפול וכי קיבלתי הסבר מפורט על תהליך הטיפו, השלכותיו והסיכונים הכרוכים בטיפול ותופעות הלוואי לרבות: אופי ואופן הטיפול, התוצאות המצופות ממנו לרבות ההיבטים המקצועיים וסייגים המהווים חלק בלתי נפרד מתאום הציפיות 
אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לביצוע הטיפול על פי שיקול הדעת של המטפל/ת. 
אני מאשר/ת את הסכמתי לביצוע הטיפול על פי שיקול הדעת של המטפל/ת. 
אזור הטיפול, תגובות ותוצאות הטיפולים ומידע אישי (גיל, מין, ואנמנזה רפואית, ככל שניתן). 


אני מסכים/ה בזאת לשימוש בפרטים של הטיפול על פי הרישומים בתיק הטיפולים, לרבות פרסום הצילומים של לפני ואחר, הצגתם ושימוש בהם לכל צרכי החברה לרבות מצגות, הרצאות, פרסום במדיות השונות (אינטרנט, עיתנות וטלוויזיה) ועוד, וזאת תוך שמירה על צנעת הפרט (כיסוי אזורי העיניים ואזורים מוצנעים). 

*
הצהרת בריאות
 
 
 
 
 
 
 
 
אסור לטפל 

הוסברה לי חשיבותה של הקפדה על מילוי אחר ההוראות שניתנו ו/או יינתנו לי ע"י המטפל בקשר לפרקי הזמן בין הטיפולים, והמלצות לאחר הטיפול,בין היתר, כדלקמן: 

* אין לשפשף או לגרד את האזור המטופל. 
* אין להשתמש במים חמים, ג'קוזי או סאונה במשך 72 שעות לאחר הטיפול. 
* במשך 24 שעות לאחר הטיפול אין להשתמש בכל תכשיר או חומר העלול לגרום לתגובה שלילית של העור כגון תכשיר פילינג. 
* על המטופל לדווח לצוות המטפל על כל תופעת לוואי ו/או שינוי בנטילת תרופות ו/או כל בעיה שתתעורר במהלך תקופת הטיפולים. 

אני מאשר/ת שקראתי, הבנתי וחתמתי על טופס הצהרת בריאות המצ"ב ושהפרטים לעיל הינם נכונים על פי מיטב ידיעתי. 
אני מתחייבת להודיע על כל שינוי במצבי הבריאותי ו/או שינוי בנטילת תרופות ו/או שינוי בנטילת תרופות ו/או כל בעיה שתעורר במהלך הטיפולים 
*
*
*
*

הנני מצהיר/ה בזאת כי המטפל שיבצע את הטיפול מוסמך ע"י החברה היצרנית לבצע טיפולים מסוג זה. כמן כן. במכשיר במיועד לטיפול כל הבדיקות והטיפולים התקופתיים הנדרשים ע"י החברה היצרנית והוא נמצא תקין וכשיר לעבודה. הנני מתחייב/ת כי חלקי המכשיר טהידיות הינם חלקים מקוריים אשר נרכשומהמשווק המורשה של המכשיר בישראל.